• آگهي تجدیدمناقصه عمومي

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ ارديبهشت - 10:44:22
   

  آگهي تجدیدمناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين - شهرصنعتي البرز- ميدان شهيد سبزواري - جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع مناقصه‌: ترمیم کانال نوارحفاری بلوار ابن سینای جنوبی(بامصالح مرغوب سنگی)

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجد شرايط که در رسته راه ویاآب وفاضلاب فعالیت دارند،دعوت مي‌گردد باواريز مبلغ سيصد هزار(300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد تجدیدمناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه200/000/000(دویست میلیون)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز

  (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  محل اجرا: خیابان ابن سینای جنوبی  شهر صنعتی البرز                  

  توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه: ساعات اداری ازروز سه شنبه مورخ99/02/30 لغايت روزشنبه مورخ 99/03/10

  تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه: پايان وقت اداري  روزشنبه مورخ 99/03/10

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ 99/03/11

  توضیح اینکه:بازدیداز محل اجرای پروژه قبل از ارسال پیشنهادات وتکمیل اسنادمناقصه الزامی است.

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقررواصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: http://www.alborzic.ir/                                              تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120

   

                         امور اداری شركت شهرصنعتي البرز

   

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات