• بازدید استاندار محترم بهمراه هیات همراه و مدیرعامل محترم شرکت شهرصنعتی البرز جناب دکتر عبدی زاده از شرکت سرام آرا و سندن ایرانیان و راستی کارالبرز

    ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد - 12:48:07

    استاندارقزوین دکترجمالی پور:برای رشد اقتصادی کشور، دولت وصاحبان صنایع باید باهم تعامل و همکاری داشته باشند.روزچهارشنبه مورخ 7خرداداستاندارمحترم آقای دکترجمالی پور و هیئت همراه درشهرصنعتی البرزازشرکت های سندن ایرانیان و سرام آرا بازدیدکردند.دراین بازدیدآقای استانداربه همراه مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرزپای حرف مدیران شرکت ها نشسته، که عمده مشکلات آنها درحوزه مالیات و گمرک بود.دکتر جمالی پوربابیان اینکه اقتصاد ما تحت فشارتحریم های بی رحمانه هست پس نیازمیباشد که دولت باصنایع همکار داشته باشد.و این تعامل بایددوطرفه باشد. ایشان با بیان اینکه امسال سال جهش تولید نام گذاری شده  پس نیازاست که سازمان ها و ادارات با صاحبان صنایع نهایت همکاری را داشته وهیچ مانعی نبایدسرراه تولید کننده قراردهند.آقای استاندارفرمودند که من و مدیران دولتی تمام تلاش خود را برای رفع موانع و هموار کردن مسیرتولیدفراهم خواهیم کرد.

    دراین جلسه دکترعبدی زاده مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز ضمن خوش آمدگویی وتشکرازحضوروپیگیری آقای جمالی پوراستاندارمحترم وهیئت همراه، با بیان اینکه شهرصنعتی البرز درحوزه فاضلاب وتصفیه خانه نیاز مبرم به مساعدت وهمکاری صاحبان صنایع را دارد و بایدشرکت ها یک پیش تسویه قبل ازورود فاضلاب شان به مسیراصلی قرار دهندتاشبکه اصلی فاضلاب کمتردچارآسیب شود.آقای عبدی زاده در ادامه فرمودندکه بعلت وجود گمرک درشهرصنعتی البرزکه معبرعبوربسیاری ازکامیونهای باری میباشد وهمین امرباعث میشودکه آسفالت خیابان ها ومعابرزودترفرسوده شود.ایشان ازآقای استانداردراین حوزه کمال همکاری را جهت تهیه آسفالت برای نوسازی معابرشهرصنعتی البرزرا داشتند.

    مقررگردیدجلسه ای وبامدیریت فرماندارشهرستان البرزآقای نصیری و دکتر قبادی معاون اقتصادی استانداری ومدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز آقای دکتر عبدی زاده جهت بررسی و رفع موانع تولید برگزار شود. 

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات