• اصلاحیه آگهي فراخوان عمومی

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد - 13:30:40

   شرکت شهرصنعتی البرزطبق نظریه هئیت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره298/12/ک/دمورخ24/03/99درنظرداردنسبت به شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح زیباسازی سیما ومنظرشهری در راستای تحقق شعار سال ،سال جهش تولید و بمنظور توسعه شهری و استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی که از توانمندی مالی و فنی لازم برای سرمایه گذاری در طرحهای ذیل الاشاره  برخوردارباشند اقدام نماید:

   ۱-نصب تابلوهای تبلیغاتی لایت باکس دوبر به تعداد 60 عددازنوعLED به ارزش تقریبی 000/000/520/17(هفده میلیاردوپانصدوبیست میلیون)ریال بصورت BOT

  2-نصب یک دستگاه تلویزیون شهری بامشخصاتFULL HD LEDوابعاد8×4ومساحت32مترمربع به ارزش تقریبی 000/000/000/10(ده میلیارد)ریال بصورت BOT

   الف)زمان ساخت وتامین شرایط لازم جهت بهره برداری                     6ماهب)زمان دوره بهره برداری وبرگشت سرمایه                                 5سالج) اجاره ماهیانه برای کلیه آیتم های فوق مبلغ                     000/000/100(یکصدمیلیون)ریال*جانمایی باپیشنهادسرمایه گذاروتائیددستگاه های ذیربط

  *سرمایه گذارموظف است کلیه تجهیزات منصوبه ازجمله تابلوهای لایت باکس وتلویزیون شهری وکلیه متعلقات مربوطه رادرپایان مدت قراردادوبهره برداری بصورت صحیح وسالم بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیارشرکت شهرصنعتی البرز قراردهد.

   

  لذا از سرمایه گذاران واجدالشرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت10 روز از تاریخ 20/05/99لغایت29/05/99

  باارسال مدارک ذیل به آدرس:استان قزوین-شهرصنعتی البرز-میدان شهیدسبزواری-جنب بانک های تجارت وسپه-شرکت

  شهرصنعتی البرز،واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

  **جلسه بررسی پیشنهادات واصله ساعت 9:صبح روزپنجشنبه مورخ30/05/99 برگزارمی گردد.1-تصویر اساسنامه ، آخرین روزنامه رسمی(برای افراد حقوقی)-------برابربااصل شده2- ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاریهای انجام شده طی سنوات گذشته3-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی.4-  ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی.  5- ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت وسرمایه گذاری درطرحهای مشابه.6- ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضوردرطرحهای فوق الاشاره باشد.قابل ذکر می باشد ارائه مستندات هیچگونه حقی را برای ارائه دهنده ایجاد نخواهد کرد و شرکت شهرصنعتی البرز پس از بررسی مستندات  و طی تشریفات قانونی نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر اقدام خواهد نمود.آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                        تلفن تماس : 5-32225151-028 داخلي 120 امور اداري شركت شهرصنعتي البرز 

   

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات