• آگهي تجدیدفراخوان عمومی

  ۱۳۹۹ شنبه ۱ شهريور - 13:13:09

  شرکت شهرصنعتی البرزطبق نظریه هئیت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره298/12/ک/دمورخ99/03/24درنظرداردنسبت به شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح زیباسازی سیما ومنظرشهری در راستای تحقق شعار سال ،سال جهش تولید و بمنظور توسعه شهری و استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی که از توانمندی مالی و فنی لازم برای سرمایه گذاری در طرحهای ذیل الاشاره  برخوردارباشند اقدام نماید:۱-نصب تابلوهای تبلیغاتی لایت باکس دوبربه تعداد60عددازنوعLED به ارزش تقریبی17/520/000/000(هفده میلیاردوپانصدوبیست میلیون) ریال بصورت BOT2-نصب یک دستگاه تلویزیون شهری بامشخصاتFULL HD LEDوابعاد8×4ومساحت32مترمربع به ارزش تقریبی 10/000/000/000(ده میلیارد)ریال بصورت

  BOTالف)زمان ساخت وتامین شرایط لازم جهت بهره برداری    6ماه    

  ب)زمان دوره بهره برداری وبرگشت سرمایه    پنج سال      

   ج) اجاره ماهیانه برای کلیه آیتم های فوق مبلغ      100/000/000(یکصدمیلیون)ریال*

  جانمایی باپیشنهادسرمایه گذاروتائیددستگاه های ذیربط*سرمایه گذارموظف است کلیه تجهیزات منصوبه ازجمله تابلوهای لایت باکس وتلویزیون شهری وکلیه متعلقات مربوطه رادرپایان مدت قراردادوبهره برداری بصورت صحیح وسالم بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیارشرکت شهرصنعتی البرز قراردهد.لذاازسرمایه گذاران واجدالشرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت10 روز از تاریخ 99/06/01لغایت99/06/13 باارسال مدارک ذیل به آدرس:استان قزوین-شهرصنعتی البرزمیدان شهیدسبزواری-جنب بانک های تجارت وسپه-شرکت شهرصنعتی البرز،واحددبیرخانه مراجعه نمایند.

  **جلسه بررسی پیشنهادات واصله ساعت 15:00 روزشنبه مورخ99/06/15 برگزارمی گردد.

  1-اشخاص حقیقی وحقوقی2-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی3-  ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان فنی و تجربه مرتبط با تبلیغات شهریقابل ذکر می باشد ارائه مستندات هیچگونه حقی را برای ارائه دهنده ایجاد نخواهد کرد و شرکت شهرصنعتی البرز پس از بررسی مستندات  و طی تشریفات قانونی نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر اقدام خواهد نمود.

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir            تلفن تماس : 5-32225151-028 داخلي 120                                                            امور اداري شركت شهرصنعتي البرز
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات