• جمع آوری ضایعات فضای سبز و انتقال آن به محل تعیین شده

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ شهريور - 16:46:02
    به گزارش روابط عمومی شرکت شهرصنعتی البرز: بادستور مدیرمحترم عامل شرکت شهرصنعتی البرز آقای عبدی زاده وبا مدیریت مهندس دالوندی مدیر واحد خدمات شهری شرکت شهرصنعتی البرز وباتوجه به اینکه شهرصنعتی البرز پرچم دار سر سبزترین شهرصنعتی در خاورمیانه میباشد،از امروز صبح عملیات آبیاری ، جمع آوری ضایعات فضای سبز و انتقال آن به محل تعیین شده توسط نیروهای خدوم وزحمت کش واحد خدمات شهری در حال انجام میباشد.
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات