• پیگیری مشکلات پسماند تصفیه خانه

    ۱۴۰۱ سه شنبه ۶ ارديبهشت - 08:57:04

    به منظور بررسی مشکلات پسماند تصفیه خانه شهر صنعتی البرز صورت گرفت؛برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی شرکت شهر صنعتی البرز با رییس پارک علم و فناوری استان قزوین  به گزارش روابط عمومی شرکت شهر صنعتی البرز؛ در جلسه ای با حضورمهندس عزیزی معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری شهرستان البرز و کارگروه اقتصادی شرکت شهرصنعتی البرز و دکتر مافی رییس پارک علم و فناوری استان،  
       مشکلات پسماند تصفیه خانه شهر صنعتی البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ارائه راهکارهای نوین وشناسایی
      شرکت های دانش بنیان جهت استفاده مجدد از پسماندهای تولید شده در تصفیه خانه شهر صنعتی البرز از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه می باشدهمچنین مقررگردید.
      با تهیه اطلاعات جامع و مشخصات پسماند تصفیه خانه و بیان دغدغه ها و نیازهای شرکت شهر صنعتی البرز به پارک علم و فناوری، مسیر برای فراخوان واحدهای دانش بنیان و حضور این مجموعه جهت حل مشکل مذکور هموار شود

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور: