• آگهی مناقصه عمومی شرکت شهر صنعتی البرز

    ۱۴۰۱ شنبه ۱۷ ارديبهشت - 10:18:56

    آگهی مناقصه عمومی
    "شرکت شهرصنعتی البرز"

    - تهیه آسفالت، قیر ،حمل و ترمیم ماشینی آسفالت خیابان های سطح شهرصنعتی البرز

    روابط عمومی شرکت شهر صنعتی البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار