• مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور پایان کار

  ۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير
  1- درخواست کتبی متقاضی.

  2-مدارک مالکیت(کپی فیش آب و فاضلاب در صورت داشتن انشعاب آب و فاضلاب).

  3- گزارش پایان کار توسط مهندس ناظر طی فرم مخصوص.

  4- بازدید - در صورت داشتن تخلف در کمسیون فنی یا به امور مشترکین ارسال می گردد.

  5- پایان کار صادر و مراحل بعدی (امضاء) ارسال می گردد.

  6- در صورت داشتن خلاف حریم تعهد محضری اخذ می گردد.

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار