• بازدید اعضای شورای اسلامی شهر الوند از شرکت شیشه مینا

    ۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۳ آبان - 09:52:26
    به گزارش روابط عمومی شرکت شهر صنعتی البرز؛ ابوالحسن شیرمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر الوند با همراهی رضا شکور، رضا خلیل پور، حمید رضائی شالی و خدابخش امجدیان دیگر نمایندگان مردم در صحن پارلمان محلی و با حضور داریوش یوسفی فخر مدیرعامل شرکت شهر صنعتی البرز و جمعی از مدیران این مجموعه، از شرکت شیشه مینا بازدید کردند.

    درجریان این بازدید ضمن بررسی دغدغه های این واحد تولیدی، جهت رفع مسائل پیش رو، قول مساعد همکاری و پیگیری داده شد.

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار