• مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمان

  ۱۴۰۳ چهارشنبه ۲ خرداد

  1- درخواست کتبی متقاضی

  2-مدارک مالکیت(فیش آب و فاضلاب در صورت داشتن انشعاب آب و فاضلاب)

  3- بازدید(زمین-بنا)

  4-در صورتی که ملک صنعتی باشد تخلفات و سطح اشغال کنترل وچنانچه بالای حد مجاز باشد به کمسیون فنی ارجاع می گردد.

  5- املاک تجاری - تراکم کنترل می گردد.

  6-دستور تهیه نقشه صادر می گردد.

  7- بعد از تهیه نقشه ها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی پیش نویس تهیه می گردد.

  8- نامه و استعلام بیمه صادر می گردد.

  9- بعد از استعلام بیمه و پاسخ آن به امور مشترکین  ارسال تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار