• گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

    ۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر - 12:45:08

    بازدید مدیر عامل شرکت شهر صنعتی البرز از شرکت پارس خاور کریم کریمی مدیر عامل شرکت شهر صنعتی

     البرز با همراهی مجید ملک زاده مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت شهر صنعتی البرز در راستای دیدار

     بامدیران صنایع و تلاش جهت بررسی و رفع مشکلات تولید در شرکت پارس خاور حضور پیدا کرده و ضمن

    بازدید از قسمتهای مختلف این واحد تولیدی با مدیران این کارخانه تبادل نظر نمودند

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار