• گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

  ۱۴۰۲ شنبه ۳۰ ارديبهشت - 11:32:28

   

  گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

   ترمیم و بهبود وضعیت فضای سبز بلوارهای سطح شهرصنعتی البرز علف‌های هرز رشد کرده در زیر

   درختان بر روی دریافـت مواد غذایی، خاک، آب و فضای کافی برای رشد درختان تاثیر منفی  از ایـن

  رو جـهت پیرایش فضـای سـبز و همچنین جـلوگـیری از تاثـیر منفـی در رشد و سـرزنـده بودن درخـتان

  عـلفهای هرز نهرها و بـلوارهای شـهر صنـعتی الـبرز توسط نیروهای واحـد فضـای سـبز این شرکـت

  پاکسازی شد  

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار