• گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

  ۱۴۰۲ پنج شنبه ۴ خرداد - 10:45:58

   

  گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

   

  همفکری با مراکز علمی و دانش بنیان راهکاری برای رفع مشکلات پسماند تصفیه خانه

   

  رفع مشکلات انباشت پسماند در تصفیه خانه شهر صنعتی البرز یکی از مهمترین دغدغه هایی است که

  مدیران این شرکت را با چالشـهای فـراوان روبرو کرده و برگـزاری جلسات مشترک با مراکز عـلمی و

   شـرکتهای دانش بنیان یکی از برنامه های مدیران شرکت شهر صنعتی البرز برای برون رفت از ایـن

   مشکلات می باشددر همین جهت جلسه مشترک کریمی مدیر عامل شرکت شهر صنعتی البرز با احمدی

    رئیس پارک علم و فن آوری استان قزوین در محـل این مرکز صورت پذیرفت و دو طرف در مـورد

   راهکارهای مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند 

   

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار