• گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

  ۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان - 09:45:08

   

  گزارش_به_شهروندان_و_صنعتگران

  برگزاری سمینار بررسی مشکلات قطعی برق در صنایع و راهکارهای رفع آن در شهر صنعتی البرز به گزارش

  روابـط عمومی شـرکت شهرالبرز صبح روز چهارشنبه دهم خـردادماه سمـینار بررسی مشـکلات قطـعی برق در

   صـنایع و راهکـارهای رفـع آن با حضـور محمـد نژاد مدیر کل دفـتر مدریت طرحهای تجدید پـذیر وزارت نـیرو

  ،کریـمی مدیـر عامـل شـرکت شـهر صنعتی الـبرز،رضـایی شـالـی عضو شورای اسلامی شهر الوند و تعدادی از

  مسئـولین و صنـعتگران و مدیـران صنایع در یکی از واحدهای تولیدی مسـتقر در شهـر صنعـتی الـبرز بـرگـزار

  گردید محـمد نژاد در این سمـینار با توجه به فصـل گـرما و کمـبود برق ضـمن درخواست از مدیـران صــنایع

  جهت صرفه جـویی و مدیریت مصـرف انرژی گفت هر واحد تولیدی که در راسـتای تولید انرژی تجـدید پـذیر

   خورشـیدی اقـدام به تولید برق نمایـد وزارت نیـرو برق مازاد این واحد تولیدی را ده برابر تعـرفه خریـداری

   نموده و در زمان پیک مصرف تضمین برق پایدار به این واحدها را میدهد

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار