• مناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد - 09:58:31

  آگهي مناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين – شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري – جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع مناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  محل اجرا: خیابان های حکمت ششم،جرجانی،بلوارمیردامادشرقی وبلوارفارابی شهر صنعتی البرز

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجد شرايط که دررسته راه (حداقل گرید5) فعالیت دارند،دعوت مي‌گردد باواريز مبلغ سيصد هزار(300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه1/000/000/000(یک میلیارد)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادمناقصه: ساعات اداری ازروزشنبه مورخ99/05/04 لغايت روزسه شنبه مورخ 99/05/14

   

  تاريخ تحویل اسنادمناقصه:پايان وقت اداري  روزسه شنبه مورخ 99/05/14

   

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00روزچهارشنبه مورخ 99/05/15

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقررواصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir            تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120  

                                                      امور اداری شركت شهرصنعتي البرز 

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات