• آگهي تجدیدمناقصه عمومي(مرحله سوم)

  ۱۳۹۹ شنبه ۱ شهريور - 13:40:49

   

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرزآدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين – شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري – جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع تجدیدمناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  محل اجرا: خیابان های حکمت ششم،جرجانی،بلوارمیردامادشرقی وبلوارفارابی شهر صنعتی البرز   

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجد شرايط که در رسته راه (حداقل گرید5)فعالیت دارند،دعوت مي‌گردد باواريز مبلغ سيصد هزار(300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه1/000/000/000(یک میلیارد)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه: ساعات اداری ازروزشنبه مورخ99/06/01 لغايت روزپنجشنبه مورخ 99/06/13

  تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه:پايان وقت اداري  روزپنجشنبه مورخ 99/06/13

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00 روزشنبه مورخ 99/06/15

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقررواصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                         تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120                                        امور اداری شركت شهرصنعتي البرز
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات