• هرس درختان جنگل یالیان شهرصنعتی البرز

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن - 11:55:30
     به گزارش روابط عمومی شرکت شهرصنعتی البرز؛با التفات به درخواست مدیریت امورانتقال برق منطقه ای زنجان و اداره برق شهرستان البرز و به منظورحفاظت ازشبکه توزیع وانتقال برق شهرستان،بااخذمجوز از اداره حفاظت محیط زیست، اِعمال هماهنگی با ارگانهای نظارتی و همکاری واحدهای تابعه شرکت شهرصنعتی البرز و همچنین با رویکرد صیانت از جنگل ها و درختان و اصل عدم آسیب به محیط زیست، عملیات هرس درختان محدوده جنگل یالیان آغاز و اجرایی گردید.
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات