• برپایی پویش "روز جهانی نه به پلاستیک"

    ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۱ تير - 09:13:01

    با حضور یوسفی فخر مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز و کشت پرور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز و  کارکنان شرکت شهر صنعتی البرز صورت گرفت؛  

     برپایی پویش "روز جهانی نه به پلاستیک"  به گزارش روابط عمومی شرکت شهر صنعتی البرز؛ همزمان با پنجاه و چهارمین سالروز تاسیس شرکت شهر صنعتی البرز، پویش "روز جهانی نه به پلاستیک" با حضور  داریوش یوسفی فخر مدیرعامل، کشت پرور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز و مدیران واحدها و کارکنان شرکت شهر صنعتی البرز و جمع آوری زباله از سطح شهر صنعتی البرز، برپا و برگزار شد.  💠

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور: