• آغاز طرح ترمیم آسفالت بلوار ابن سینا شمالی به گزارش روابط عمومی شرکت شهر صنعتی البرز ؛

    ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور - 09:05:16
     با پیگیری مدیریت و نیروهای شرکت شهر صنعنی البرز طرح ترمیم آسفالت بلوار ابن سینا شمالی آغاز گردید. این پروژه از تاریخ ۱٠ شهریورماه به مدت ۲٠ روز کاری ادامه خواهد داشت و برهمین اساس از شهروندان گرانقدر درخواست می گردد ضمن احترام به قوانین و رعایت مسائل ایمنی، به دلیل مسدود بودن مسیر حدفاصل فلکه اول میدان قدس تا فلکه دوم شهید سبزواری، از مسیرهای جایگزین دیگری عبور و مرور نمایند.  روابط عمومی شرکت شهر صنعتی البرز

     

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور: