• عملیات جمع آوری نخاله درسطح معابر اصلی و فرعی شهر صنعتی البرز

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت - 13:30:29

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  عملیات جمع‌آوری نخاله در سطح معابر اصلی و فرعی شهر صنعتی البرز توسط واحد خدمات ادامه دارد.

  معابر شهرصنعتی البرز با هدف خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان، زیبایی منظر شهری و همچنین توجه به الگوهای زیست محیطی پاکسازی شدند.

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور: