• دوره آموزشی تئوری و عملی امداد و نجات در چاه برای همه نیروهای آتش نشانی  خدمات ایمنی شرکت شهرصنعتی البرز برگزار شد.

  ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت - 11:44:40

   دوره آموزشی تئوری و عملی امداد و نجات در چاه برای همه نیروهای آتش نشانی  خدمات ایمنی شرکت شهرصنعتی البرز برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرصنعتی البرز؛ «مرتضی فیض الهی» سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرصنعتی البرز با بیان این خبر گفت: باتوجه به موقعیت صنعتی و کشاورزی شهر صنعتی البرز و وجود چاه های عمیق در منطقه، سقوط به چاه یکی از حوادثی است که آمار قابل توجهی را در طول سال به خود اختصاص می دهد و در همین راستا نیروهای آتش نشانی عملیات امداد و نجات را برای رهایی و نجات آسیب دیدگان انجام می دهند.

  وی افزود: به همین منظور برای افزایش سطح مهارت و ارتقای توانمندی های نیروهای آتش نشانی، دوره های جدید عملیات امداد و نجات در چاه  در  برای نیروهای آتش نشانی  شرکت شهرصنعتی  دوره آموزشی تئوری و عملی امداد و نجات در چاه برای همه نیروهای آتش نشانی  خدمات ایمنی شرکت شهرصنعتی البرز برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرصنعتی البرز؛ «مرتضی فیض الهی» سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرصنعتی البرز با بیان این خبر گفت: باتوجه به موقعیت صنعتی و کشاورزی شهر صنعتی البرز و وجود چاه های عمیق در منطقه، سقوط به چاه یکی از حوادثی است که آمار قابل توجهی را در طول سال به خود اختصاص می دهد و در همین راستا نیروهای آتش نشانی عملیات امداد و نجات را برای رهایی و نجات آسیب دیدگان انجام می دهند.

  وی افزود: به همین منظور برای افزایش سطح مهارت و ارتقای توانمندی های نیروهای آتش نشانی، دوره های جدید عملیات امداد و نجات در چاه  در  برای نیروهای آتش نشانی  شرکت شهرصنعتی البرز برگزار شد.البرز برگزار شد

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار